Flexilarm er en unik tjeneste som varsler om brannalarm i publikumsbygninger direkte på din mobiltelefon.

Eller kontakt oss på post@flexilarm.no

Mobilvarsling

Med Flexilarm kan bygninger som er rettet mot publikum, varsle alle som befinner seg i umiddelbar nærhet. Flexilarm er en tilleggstjeneste til den lydbaserte brannvarslingen og gir de som trenger det varsling både visuelt og gjennom vibrering.

Behovsdrevet innovasjon

Folkehelseinstituttet opplyser at 14,5 % av landets befolkning er betydelig hørselshemmet.
Dette betyr at mange vil ha problemer med å høre den tradisjonelle auditive brannvarslingen, og vil derfor være avhengig av en taktil og optisk varsling. Som et resultat av eldrebølgen vil behovet for en slik løsning i tiden fremover bare øke.
Mobiltelefonen er en gjenstand folk flest har med overalt. Hvorfor ikke bruke den som et hjelpemiddel for mottak av brannalarm?

Brukerorganisasjonene Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund har lenge etterlyst en løsning som inkluderer hørselshemmede på lik linje med hørende når det gjelder brannvarsling i det offentlige rom.

Flexilarm gir publikum varsling på mobiltelefonen.
På den måten vil publikum kunne motta varsling optisk / taktilt, i og utenfor bygningen.

Lydbasert brannvarsling har sine begrensninger.
Lyden har ikke lik rekkevidde over alt, forstyrrelser vil kunne påvirke lydens rekkevidde og hvordan omgivelsene tolker lyden. Med Flexilarm vil omgivelsene kunne varsles der lyden ikke når. Slike tiltak vil kunne resultere i at omgivelsene er på vakt og vil kunne bistå dersom brannen er et faktum.

Registrer ditt bygg eller kontakt oss

Ved å registrere dine bygninger som er rettet mot publikum, gir du publikum mulighet til å bli varslet om brann. Har du spørsmål vedrørende oppkobling, ta kontakt med oss på post@flexilarm.no.

Flexilarm har ingen kompliserte prismodeller – du betaler bare et etableringgebyr og en månedlig abonnementsavgift.

nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish thไทย nb_NONorsk bokmål